Linabergsstigens utegym

Ett mindre utegym längs med stigen mellan Tappvägen och Kratsbodavägen. Utegymmet har redskap i trä och metall på ett underlag av träflis.