Integritetspolicy

Uppdaterades senast 2024-06-10

Denna integritets- och sekretesspolicy gäller för att använda webbtjänsten Annedal Sthlm. Genom att använda Annedal Sthlm godkänner och accepterar du att Annedal Sthlm behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Annedal Sthlm värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och be att få dina uppgifter raderade genom att kontakta Annedal Sthlm.

Vilka personuppgifter behandlar Annedal Sthlm?

Annedal Sthlm sparar och behandlar huvudsakligen de uppgifter som du själv aktivt anger när du till exempel lägger upp en annons på sajten, som till exempel e-postadress. När du besöker Annedal Sthlm samlas vissa uppgifter automatiskt in, så som IP-adress och vilken webbläsare du använder.

Hur länge sparar Annedal Sthlm dina uppgifter?

Personuppgifter du valt att aktivt lämna till Annedal Sthlm sparas normalt tills du ber oss att ta bort dem. Uppgifter som samlas in automatiskt likt IP-adress gallras automatiskt bort efter en tid.

Annedal Sthlm kan komma att spara personuppgifter längre vid misstanke om brott, om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Annedal Sthlm:s rättsliga intressen.

Varför behöver Annedal Sthlm dina uppgifter?

Annedal Sthlm samlar huvudsakligen bara in uppgifter som är nödvändiga för att tjänsten ska fungera och vara användbar. Vissa uppgifter kan komma att utgöra analysunderlag för att förbättra tjänsten.

Vilka delar Annedal Sthlm dina uppgifter med?

Annedal Sthlm kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Dina personuppgifter kan komma att överföras till externa leverantörer som sköter till exempel e-posthantering och serverdrift. Dessa leverantörer och personuppgiftsbiträden har endast rätt att hantera dina uppgifter för Annedal Sthlms ändamål och får inte göra något annat med dem. Annedal Sthlm vidtar rimliga legala och tekniska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert vid delning till utvalda tredje parter. Vid misstanke om brott kan dina uppgifter komma att delas med myndigheter.

Dina uppgifter behandlas huvudsakligen inom EU/ESS, men kan komma att överföras till tjänsteleverantörer utanför. Annedal Sthlm använder endast leverantörer utanför EU/ESS som avtalat om att personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Cookies

Annedal Sthlm använder sessionscookies, som är en liten informationsfil som sparas av din webbläsare på din enhet. Dessa behövs för att vissa delar av sajten ska fungera och stänger du av cookies kan vissa delar sluta fungera.

Vill du inte acceptera cookies från Annedal Sthlm ställer du in det i din webbläsares inställningar. Se din webbläsares hjälpdokumentation för mer information.

Dina rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning bland annat rätt att erhålla registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och du har rätt att bli raderad. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se dataskyddsförordningen.

Säkerhet

Annedal Sthlm arbetar aktivt för att dina lagrade personuppgifter ska vara så säkra som möjligt och vara skyddade mot otillbörlig åtkomst.

Ändringar av policyn

Annedal Sthlm förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna policy. Väsentliga ändringar meddelas till din angivna e-postadress om du lämnat en sådan till oss. Mindre justeringar och ändringar kan komma att göras löpande och det är upp till dig att regelbundet läsa igenom policyn. Om du inte accepterar policyn kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss och sluta använda Annedal Sthlm.

Personuppgiftsansvarig

Dynamic Visions är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter på Annedal Sthlm och att de behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du är personuppgiftsansvarig för andras personuppgifter du lägger upp på Annedal Sthlm och du ansvarar för att du har tillåtelse att göra detta.

Har du frågor angående Annedal Sthlm:s hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Annedal Sthlm.