Om Annedal Sthlm

Webbplatsen Annedal Sthlm är en områdesguide och överblick över ställen att besöka i och omkring Annedal i Bromma, Stockholm.

Annedal växer och det öppnar fler och fler restauranger, affärer och andra verksamheter i området. Med ett ökat utbud kan de boende i större utsträckning äta och göra sina ärende i närområdet. Annedal Sthlm skapades främst för att ge boende i området en tydlig överblick över vilka ställen som finns och på så sätt både guida dem och stödja det lokala näringslivet.

Annedal Sthlm är byggd av webbproduktionsbolaget Dynamic Visions. Om du bedriver verksamhet i Annedal och vill samarbeta på något sätt, får du gärna ta kontakt.