Annedalsparken

Park mitt i Annedal som angränsar till Mariehällskolans rastgård och fotbollsplan. I parken finns en mindre skog, bänkar, grill, plaskdamm och lekplats med sandlåda, multilekställning, gungor och lekhus.